HEIM

OM ANLEGGSEIGAR

Konsesjonær:

Holsen Kraft Norddøla AS

Kommune:

Førde

Fylke:

Sogn og Fjordane

Konsesjon:

Vassdragskonsesjon, til bygging av Holsen Kraftverk Norddøla AS

Kontaktinformasjon byggefase:

Steinar Hårklau

Egil Rune Vallestad

Prosjektutviklar:

Sunnfjord Energi AS

Prosjektleiar:

Bent Vidar Kårstad

Byggeleiar:

Odd Rune Håland

Fagkompetanse miljø- og landskap:

Olav Osvoll

Finansieringspartnar:

Sparebanken Sogn og Fjordane

Dagleg leiar:

Steinar Hårklau

Sikkerheitsklasse:

Vedtak: klasse 0 dam,klasse 2 rørgate

Vassdragsteknisk ansvarleg klasse 2:

Odd Rune Håland

OM ANLEGGET

Inntak:

Kote 588

Regulering Norddalsvatnet:

HRV +614,25, LRV +613,75

Vassveg:

Nedgravde rør, ca 1265 m

Kraftstasjon:

150

Middelvassføring:

1,42 m3/s

Største slukeevne:

2,55 m3/s

Minste slukeevne:

0,025 m3/s

Installert effekt:

9 MW

Generator-yting:

9,9 MWA

Antal turbinar/turbintype:

1 Pelton

Minstevassføring 1.mai til 30. september:

250 l/s

Minstevassføring 1. oktober til 30. april:

l50 l/s

ANDRE TENESTER

Grunnentreprenør:

Røyseth Maskin AS

Betongentreprenør:

Terje Sunde AS

Rørleveranse:

Brødrene Dahl AS

Tilknytta konsulentar:

iVest Consult

Norsk Kraft AS

Elmek-leveranse:

Andritz Group

Nettsida til Holsenkraft er laga av Alf Foss i nettsidebyggaren til webhotellet One.com