AKTUELT

AKTUELL INFORMASJON

No framover hausten 2016 kan det verte arbeid på anlegget også i helgane. Difor er det sett opp eit skilt oppe i anleggsvegen som syner kor langt private bilar kan køyre. Dette for at ikkje anleggstrafikken skal verte hindra.

Oppdatering av heimesida:

Pr. 12. juli 2017 er sida oppdatert med 3 nye bilete på HEIM-sida og 8 bilete med tekst under FRAMDRIFT

Vidare er det lagt inn 18 bilete og tekst for

juni og 7 bilete og tekst for juli under ARKIV.

ALBUM er oppdatert med 25 bilete for juni og juli 2017 .

 

-----------------------

Det er sett opp varselskilt på følgjande stader ved anleggsområdet:

På Stølsfletene på Heimestøl:

På Almberget:

Ved skulen:

På Bakka: