April 2016

ARKIVET FOR APRIL MÅNAD

VIKTIGE HENDINGAR I APRIL 2016

Nederste delen av rørgata er rydda, og utgravinga av rørgata og kraftverkstomta går vidare.

Det er også full drift i arbeidet med tilførselsvegane.