August 2016

ARKIVET FOR AUGUST MÅNAD

VIKTIGE HENDINGAR I AUGUST 2016

Betongbilane har levert betong til

inntakskammeret oppe i Nordøla Det er fedigstøpt. Kammeret har ei høgde på ca 4 meter. Sprenging av rørgata går føre seg opp mot øverste delen av traseen.