Desember 2015

ARKIVET FOR DESEMBER MÅNAD

VIKTIGE HENDINGAR I DESEMBER 2015

Denne månaden var skogryddinga i full gang.

Det blei rydda skog langs rørgatetraseen og langs anleggs- og tilførselsvegane.