Desember 2016

ARKIVET FOR DESEMBER MÅNAD

VIKTIGE HENDINGAR I FØRSTE HALVDEL AV DESEMBER 2016

Huset oppe ved inntaksdammen nærmar seg fullføring på det utvendige arbeidet.

Nede ved kraftverkshuset innvendig er det laga golv over ringledningen og greinrøra bort til turbinhuset.

Utvendig har kraftverkshuset snart fått tett tak.