FRAMDRIFT

FRAMDRIFTA AV ANLEGGET

MILEPÆLAR I FRAMDRIFTSPLANEN

Oppstart byggearbeid: Nov 2015

Ferdigstilling: Mars 2017

Terrengoppussing: Juli 2017

Ferdigrapport til NVE: Juli 2017

Juni og juli 2017: Oppussinga rundt kraftverkshuset og oppe ved inntaksdammen er ferdig.

Inntaksdammen er sikra med rekkverk og gjerde.

Skjeringa til tilkomstvegen ved Heimestøl har vore under arbeid med muring og heving av vegbana.