Januar 2016

ARKIVET FOR JANUAR MÅNAD

VIKTIGE HENDINGAR I JANUAR 2016

Skogryddinga går vidare i januar.

Det var også oppstart av arbeid på anleggsvegane.

Gravemaskinene er på plass i nedre delen av rørgatetraseen.