Januar 2017

ARKIVET FOR JANUAR MÅNAD

VIKTIGE HENDINGAR I JANUAR 2017

Det er sett inn vindauge i kraftverkshuset. Heile taket er også snart på plass. På taket er det takluke der ein kan heise inn utstyr til kraftverksproduksjonen.

Det er komme utvendig kledning på delar av kraftverkshuset.

Turbinrøra aller nærast kraftverkshuset er under legging.

Ved inntaksdammen er turbinrøret festa til utløpet.