Juli 2017

ARKIVET FOR JULI MÅNAD

VIKTIGE HENDINGAR I JULI 2017

Oppussinga kring kraftverkshuset er ferdig. Ved inntaksdammen er området sikra med rekkverk og gjerde.