Juni 2017

ARKIVET FOR JUNI MÅNAD

VIKTIGE HENDINGAR I JUNI 2017

Oppussinga kring inntaksdammen og langs tilkomstvegen nærmar seg fullføring. I skjeringa ved Heimestøl er vegbana heva, og det har vorte lagt opp mur på oppsida av vegen.