Mai 2016

ARKIVET FOR MAI MÅNAD

VIKTIGE HENDINGAR I MAI 2016

I kraftverkstomta er det grave ut for avløpstunnellen,og det har vore arbeidd med forskaling på den. Betongbilane er på plass, og støypinga er i gang. Snart byrjar legginga av røra i rørgatetraseen.