Mai 2017

ARKIVET FOR MAI MÅNAD

VIKTIGE HENDINGAR FRÅ MARS TIL MAI 2017

Kraftverket er sett i drift og er begynt å produsere straum.

Heile rørgata på ca 1,3 km har vore under oppussing, og arbeidet er i slutten av mai i hovudsak ferdig.

Sjølve kraftverkshuset er ferdigstilt med steinsess utvendig, og området kring huset har fått ei kraftig oppgradering av uterommet med planering, muring, grindar og vegar.

Oppe ved inntaksdammen syter vårflaumen for rikeleg med vatn til straumproduksjonen.