Mars 2016

ARKIVET FOR MARS MÅNAD

VIKTIGE HENDINGAR I MARS 2016

Utgravinga på kraftverkstomta er no i full gang. Kraftverkshuset skal ha ståande trekledning.

Inne i huset skal det monterast 1 stk peltonturbin.