Oktober 2016

ARKIVET FOR OKTOBER MÅNAD

VIKTIGE HENDINGAR I OKTOBER 2016

Ventil og innstøypingsrør har blitt frakta på trailer til Holsen, og kraftverkshuset er komme så langt at dette materiellet kan plasserast inne i huset.

Det har gått føre seg støyping på benda oppe i rørgata ved at helikopter har frakta betongen.

Tersklane for vassføringa og støttevegger oppe ved inntakskammeret er ferdige.

Mesteparten av røra er no frakta frå lageret nede ved hovudvegen og opp i terrenget.

Legging av rør går for fullt.