PLANAR

PLANAR FOR HOLSEN KRAFTVERK

eller sjå og les same versjonen nedanfor:

(mobil: på enkelte element må du kanskje dra ut sida for større visning)

KONSEPTET PÅ HOLSEN KRAFTVERK ER AT DET I FØRSTE OMGANG SKAL MINNE OM ET FJØS SOM HØRER TIL PÅ HOLSEN. MED STÅENDE KLEDNING OG EN ROBUST VÆRHUD.ET ENKELT MINIMALISTISK UTTRYKK. -VED NÆRMERER UNDERSØKELSE SER MAN AT BAK FJØSKLEDNINGEN ER DET LYS, ENERGI OG MASKINERI!

KLEDNINGEN LIGGER UTENPÅ "BETONGBOKSEN" SOM ER ÅPNET I FRONTEN MED GLASS. HER ER OGSÅ KLEDNINGEN TRUKKET FREM OG SKJÆRT I FOR ULIKE ÅPNINGER. STØRST ÅPNING INN TIL MØTEROMMET, MEN OGSÅ INN TIL MASKINERIET. KLEDNINGEN TENKES Å HA 1 TOMME MELLOMROM MELLOM HVER PLANKE SLIK AT DET BLIR ET LYSSPILL FRA UTSIDEN. SVALGANGEN KAN TENKES BRUKT TIL TURGÅERE OG ANDRE FORBIPASSERENDE SOM LY OG MIDLERTIDIG OPPHOLD SLIK AT KRAFTSTASJONEN OGSÅ KAN BLI EN POTENSIELL START PÅ DEN ALLEREDE EKSISTERENDE TURSTIEN.

KLEDNINGEN LIGGER UTENPÅ "BETONGBOKSEN" SOM ER ÅPNET I FRONTEN MED GLASS. HER ER OGSÅ KLEDNINGEN TRUKKET FREM OG SKJÆRT I FOR ULIKE ÅPNINGER. STØRST ÅPNING INN TIL MØTEROMMET, MEN OGSÅ INN TIL MASKINERIET. KLEDNINGEN TENKES Å HA 1 TOMME MELLOMROM MELLOM HVER PLANKE SLIK AT DET BLIR ET LYSSPILL FRA UTSIDEN. SVALGANGEN KAN TENKES BRUKT TIL TURGÅERE OG ANDRE FORBIPASSERENDE SOM LY OG MIDLERTIDIG OPPHOLD SLIK AT KRAFTSTASJONEN OGSÅ KAN BLI EN POTENSIELL START PÅ DEN ALLEREDE EKSISTERENDE TURSTIEN.

-BYGNINGEN ER DEN SAMME MED BARE FÅ ENKLE JUSTERINGER. BETONGBOKSEN ER ÅPNET I FRONT MED GLASS, SAMT TRUKKET UT TIL EN SVALGANG. TREKLEDNINGEN ER LAGT UTENPÅ DET HELE. MØNEN ER BLITT HØYERE OG HAR BLITT FLYTTET LITT MOT ØST. (SE TVERRSNITT)