September 2016

ARKIVET FOR SEPTEMBER MÅNAD

VIKTIGE HENDINGAR I SEPTEMBER 2016

Terskelen på begge sider av inntakskammeret er ferdigstøypt.

Kraftverkshuset er begynt å reise seg med veggar og gavlar. Arbeidet med rørgata går for fullt.