VIDEOAR

16. februar 2017-Takluka av:

16. februar 2017-Generatoren:

16. februar 2017-Takluka på:

9. november 2016-Turbinhuset:

9. november 2016-Ringledning og greinrør:

28. oktober 2016-Helikopterfrakt av betong:

Dei 5 videoane nedanfor vart tekne opp ved hjelp av drone 9. juni 2016.

Avløpstunnelen til kraftverkshuset:

Heile rørgata:

På toppen av anleggsvegen:

Legge rør:

Nordalsvatnet og Nordøla: